Danijela Janković

Pismeni prevodi

Poslovna dokumenta
 • Kupoprodajni ugovori
 • Statuti 
 • Pravilnici 
 • Izvodi iz registra preduzeća
 • Revizorski i finansijski izveštaji 
 • Bilansi
 • Potvrde
 • Sertifikati
Pravna i sudska dokumenta
 • Ugovori
 • Pravilnici
 • Rešenja
 • Odluke
 • Osnivačka akta
 • Statuti
 • Presude
 • Tužbe
 • Žalbe
 • Izjave
 • Punomoćja
Lična dokumenta
 • Lične karte
 • Pasoši
 • Saobraćajne i vozačke dozvole
 • Izvodi iz matične knjige (rođenih, venčanih i umrlih)
 • Uverenja o državljanstvu
 • Uverenja o nekažnjavanju
 • Potvrde o prebivalištu
 • Diplome, Svedočanstva
 • Plan i program fakulteta
Medicinska dokumenta
 • Lekarski nalazi 
 • Otpusne liste i sl.
Ostala dokumenta
 • Sajtovi
 • Brošure
 • Uputstva i sl.

Usmeni Prevodi

Na poslovnim sastancima

Na sajmovima

Kod notara

Na sudskim ročištima

U advokatskoj kancelariji

Kod matičara prilikom venčanja (ukoliko je lice strani državljanin)

Dostava prevoda

Prevodi se, u dogovoru sa klijentom, dostavljaju lično, u elektronskom obliku ili preporučenom poštom.

Kontakt

Kontaktirajte nas

DANIJELA JANKOVIĆ
Sudski prevodilac / Sudski tumač za italijanski jezik
Telefon: 063 / 81 80 484  (Viber, Whats app)
Adresa: Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića 78

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.